Речник на имената и топонимите

ἀαρών – Аарон , от евр.  осенен, висок, планина, свещена планина, учител, просветен. В библейското Петокнижие по-голям (с три години) брат на Моисей и негов сподвижник при освобождението на  евреите от египетското робство. Първият първосвещеник на евреите. Син на Амрам и Йохавед от Левиевото коляно.

ἀβδιοῦ – Авдий, от евр. овадиа — „служещ на Бога“. Старозаветен пророк, четвърти в реда на 12-те малки пророци. Книгата на прор.  Авдий се състои от една глава, като голяма част от нея представлява повторение на откъси от книгата на прор. Йеремия.

ἄβελ – Авел,  от евр. Абел – суета, плач. Вторият син на праотците Адам и Ева.  Според библейското описание Авел бил пастир. Той бил убит от своя брат Каин, след като и двамата принесли жертва на Бога, но Бог погледнал благосклонно само на дара на Авел, който бил принесен от сърце, за разлика от този на Каин.

ἀβεννήρ – Авенир, от евр. „ав“ – баща и „нер“ – свещ. Братовчед на еврейския цар Саул и негов военно началник  (1Цар. 14:50-51).

ἀβεσαλώμ – Авесалом от евр. авшалом — баща на мира, на покоя. Авесалом бил третия син на св. цар Давид от Мааха. Отличавал със забележителната си красота и буйната си коса. Амнон, друг от синовете на св. цар Давид и брат на Авесалом, прелъстил и изнасилил сестра им Тамар. По-късно Авесалом отмъстил за това, като заповядал на слугите си да убият Амнон. След това Авесалом се укрил при своя дядо, но по-късно св. цар Давид му простил и му позволил да се върне в Йерусалим.  Авесалом обаче злоупотребил с добрината на баща си и решил да заеме престола му. В разразилото се сражение между войската на св. цар Давид и Авесалом, последния бил разбит и бягайки от бойното поле оплел косата си в клоните на едно дърво, където военно началника  на армията на св. Давид – Йоав го намерил и убил. Св. цар Давид плакал горчиво за смъртта му.

ἀβεσσαλώμ – Авесалом е един от петте синове на цар Йоан Хиркан, който преди да стане цар е бил първосвещеник.  Авесалом бил хвърлен в тъмница заедно с майка си и трима от своите братя, от най-големия от тях Иуда Аристовул, коогато последния заел престола на Хасмонеите. Иуда бил лош владел, но не управлявал дълго. След смъртта му, братята и майка им били освободени от затвора. Когато брат му Александър Янай узурпирал престола, Авесалом не предявил никакви претенции и предпочел да живее като мирен негов поданик, за което бил богато надарен.

ἀβιούδ – Авиуд, от евр. Бог е мой отец. Авиуд е един от синовете на Аарон, който заедно със своите братя Надав, Елеазар и Итамар, бил отделен и поставен от самия Господ на свещеническо служение. Скоро след встъпването в свещенство Надав и Авиуд съгрешили , като нарушили Божиите разпоредби за огъня в кадилниците и каденето с благовония и незабавно били изтребени с огън излязъл от Бога (Лев. 10, 1–2). Това се случило по времето, когато евреите се намирали в Синайската пустиня. Вината им се състояла в това, че взели не огън от жертвеника, както Бог повелил, но друг огън, от друго място. Някои автори считат, че вината им се състояла в това, че злоупотребили с вино.

ἀβραάμ – Авраам, от евр. баща на много хора. Авраам бил син на Тара, роден в Ур Халдейски. Неговото родословие възхожда към  Сим (Бит. 11: 10-26) Историята на Авраам е описана в книга Битие, в главите от 11 до 25. Още докато живее в дома на своя отец, Авраам получава наставление от Бог да напусне своята земя и родния си дом и да отиде в страната, която Господ обещал да му покаже  (Бит. 12: 1; Евр. 11: 8). Това Божие наставление било съпроводено с обещание, че от неговото потомство ще излезе голям и велик  народ и че в него ще се благословят всички земни племена (Бит. 12: 3). Авраам се подчинил на Божествения повик и заедно със съпругата си Сара, със своя баща и още някои от роднините си се отправил от Ур към Ханаан, като междувременно се установил за кратко в Харан. Във Харан починал бащата на Авраам (Бит. 9: 31; Деян. 7: 4). Тогава Авраам бил на 76 годишна възраст. След смъртта у Авраам продължил своя път към Ханаан, като достигнал до Сихем, един от най-древните градове в Палестина, където разпънал своята шатра в дъбравата Море (Бит. 12, 1–6). Там Бог отново се явява на Авраам и му потвърждава своето обещание. Авраам изгражда там жертвеник на Бога. Поради настъпилия глад, Авраам се принудел да остави Ханаан и да се отправи в Египет. От Египет Авраам се завърнал с голямо богатство. Там забогатял и племенникът му Лот, който пътувал с него.  Огромните стада добитък, които притежавали Авраам и Лот довели до раздор между пастирите на двамата. За да избегне споровете Авраам предложил на Лот да се разделя и Лот приел предложението. Лот се заселил в района на процъфтяващите градове Содом и Гомор. След раздялата на двамата, Господ отново се явил на Авраам и повторил обещанието си, че ще му даде в наследство цялата земя, която вижда пред себе си (Бит. 13: 15). Тук след известно време, Бог отново се явил на Авраам, повторил своето обещание и му заповядал да принесе в жертва своя син Исаак (Бит 22: 2). Авраам не се поколебал да изпълни заповедта на Бога, но в последния момент, Сам Господ го възпрял от извършването на това приношение и вместо Исаак в жертва бил пренесен овен. Като награда за вярата и покорността на Авраам, Господ потвърдил с клетва даденото по-рано от Него обещание (Бит 22: 15-18). Авраам починал на  175 годишна възраст и бил погребан от двама от синовете си Исаак и Измаил в пещерата Махпела, мястото където била погребана преди това съпругата му Сара. (Бит 25: 7-10).

ἄγαρ – Агар, от евр. Хагар – поклонник. Агар е египтянка, робиня и прислужница на Сара, съпругата на Авраам. Поради бездетността на Сара, Агар става наложница на Авраам, и му ражда син Измаил (Исмаил). Когато по-късно Сара зачева и ражда Исаак, по настояването на Сара, Агар и Измаил са прогонени от дома на Авраам (Бит 21:1-21). Агар и Измаил се отправят на юг и се поселват в Арабската пустиня. Измаил става родоначалник на арабските племена, и от там,  онези които произхождат от него се наричат измаилтяни, а онези които произхождат от майка му – агаряни.

ἀγρίππα – Агрипа, от евр. човек, който при раждането си причинява болка. Агрипа е името на управляваща фамилия в древен Израил. Те управляват по време на живота на Иисуса Христа.

ἀδάμ –  Адам, от евр. адом, – червен, свързано  с адамах – земя, буквално – червенозем. В Библията думата Адам се използва в различен смисъл: „човек“ (Бит. 5: 2), „мъж“ (Екл. 7: 28), „всеки“ (Чис. 19, 14; (Зах. 13: 5), „хора“ (Съд. 16: 7), „първият човек“ (Иов. 15: 7), а също така и като собствено име.  Съгласно библейското повествование (Бит. 1:26–29), Адам и Ева са прародителите на цялото човечество, създадени „по образ Божий“  (Бит. 1:27). В края на шестия ден на творението, на тях е дадено да господстват над цялата земя и над всички живи същества  (Бит. 1:27).

ἀδρααζάρ – Адраазар, от евр. помощ от Хадада  (Хадада е сирийско божество) В библейското повествование Адраазар е арамейски цар, който основава  голяма и богата държава в Сирия  (2Цар. 8:3–11; 10:16). Той е съвременник на св. цар Давид, с когото воюва, но е победен от Давид.

ἀδριανουπόλεως – Адрианопол – Древно тракийско селище, което под името Ускудама е столица на Одриската държава на траките. След превземането на града от римляните, той става Адрианопол, град на Адриан, по името на римския император Адриан. Градът е тясно свързан с българската история и не веднъж е влизал в пределите на българската държава. На български език Адрианопол е познат като Одрин. При превземането му от османските турци, името на града се променя леко на Едирне.

ἀδωναΐ – Адонай, от евр. адон -господин, поставено в множествено число с притежателно местоимение в ед. ч. 1-во лица, имащо по такъв начин значение на „Господ мой“.

ἀδωνιβέζεκ – Адонивезек, от евр. адон – господин, господар  и Везек – име на хананейски град, лежащ на западния бряг на р. Йордан, буквално означава  „господар на Везек“. Град Везек е столица на хананейския цар Адонивезек, който е победен от  евреите в периода на техните завоевания в Палестина. Неговите владения преминават в ръцете на Юдиното коляно (Съд. 1: 4 — 7). Везек става сборен пункт на израилската войска събрана от цар Саул за отблъскване нападението на амонитите. (1 Цар. 11: 8).

ἀθανάσιος – Атанасиос – от ст. гр. ἀθανασία – ἀ- + θάνατος (смърт) – безсмъртен. Мъжко лично име. С името Атанасий са известни мнозина светци на православната Църква: св. Атанасий Велики (Александрийски) (293-373), св Атанасий Атонски († 1000-1001), св. Атанасий I Константинополски (1230-1310) и др.

ἀκύλας – Акила, от лат. Aquilas –  aquila – орел. Няколко светци на Църквата носят това име, най известен от тях е св. Акила, един от седемдесетте апостоли, ученик на св. ап. Павел. Той заедно със съпругата си Прискила били близки помощници на св. ап. Павел. Загиват мъченически в гр. Ефес по време на гоненията на император Нерон.

ἀλεξανδρείας – Александрия, град в Египет, най-голямото морско пристанище и втори по големина град в страната. Разположен е на Средиземно море, градът носи името на Александър Велики, който е и негов основател.  Градът е проектирана от Дейнократ, който придружава Александър Велики още походът му в Тракия. След като Александър завладява Египет, той харесва естествено защитеното пристанище близо до остров Фарос и се разпорежда там да се построи град, който е наречен на негово име.

ἀμαλήκ – Амалик, значението на думата е неизвестно. От библейското повествование се вижда, че Амалик е син на Елифаз и правнук на Исав, един от идумейските старейшини (Бит. 36: 12–16). Името на майка му е Фимна или Фамна и независимо, че тя е наречена наложница или втора съпруга на Елифаз, синът и Амалик заема равностойно положение с останалите синове на своя баща от първата му съпруга. Някои изследователи считат, че Амалик е родоначарник на амаликитяните, но трябва да отбележим, че за този могъщ народ се говори доста преди раждането на Амалик (Бит. 14: 7). В арабската традиция съществува предание, че той е бил син на Хам.

ἀμβακούμ – Авакум, според някои изследователи името идва от евр. глагол прегръщам, други считат, че е от акадската дума  hambakuku(m) – градинско растение. Св. прор. Авакум е  старозаветен пророк, заемащ осмо място в списъка на 12-те малки пророци. Книгата на пророк Авакум е малка по обем, има три глави  и съдържа пророчество за нашествието на халдейците, както и за наказанието Божие, което ще ги сполети заради нечестието им. ἀμβλωθρίδια

ἄμμον – Амон от евр. амон – художник. Амон е цар цар на Иудея (642-640 до Р. Х.) (4 Цар 21: 18-26; 2 Пар 33.: 21-25),  е един от младите синове на Манасия, който се качва на престола едва на 22 годишна възраст. По време на своето управление Амон подражавал на своя баща в идолопоклонството. Бил убит от слугите си в резултат на придворен заговор.

ἄμμος – Амос, от евр. бреме, тежест. Амон е старозаветен пророк от числото на така наречените дванадесет малки пророци.

ἄμμων – Амон, от египетското imn, гръцкото Амон, което означава невидим, скрит, таен. В египетската митология Амон е главен бог. В началото бил едно от незначителните местни божества в района на Тива, но в последствие се превръща в главно египетско божество, богът творец в Древен Египет.

ἀμνών – Амнон е първороден син на св. зар Давид от съпругата му Ахиноам. Амнон се родил докато св. Давид е бил още в Хеврон (ок. 1056 г. до Р. Х.). Убит от своя брат Авесалом за това, че изнасилил сестра им.

ἀμορραῖος – Амореос – Според библейското предание Аморей бил четвърти син на Ханаан, който води началото си от Хам (Бит. 10: 15).

ἀμφίων – Амфион – герой от древногръцката митология,  цар на Древна Тива, син на Зевс и Антиопа. Амфион е брат-близнак е на Зет и е първия музикант на древните елини.

ἀντιοχείας – Антиохия,  древен град на река Оронт, в близост до едноименното езеро и източния Средиземноморски бряг, основан през IV век пр.Р.Х. от Селевк Никатор, началник на конницата на Александър Македонски. По-късно Антиохия е столица на основаната от император Адриан римска провинция Сирия и е важен център за ранното християнство. Антиохия е обявена за един от основните градове-седалища на християнските патриарси, това на Антиохийската патриаршия.