Благо

Благо (ἀγαθόν, τό)

1. Име на Бога, обозначаващо Неговата енергия (активност) като източник на всички блага, промислител и съхранител на битието, на устойчивостта и движението на всичко съществуващо (Myst.5.332-336). Това име по природа е присъщо изключително на Бога (Cap.XV.4.90, 1344B). То цялостно изразява Неговия Промисъл (Sch.DN* 312B.1-3).

2. Добрина, добро като етическа категория. Доброто е причина за всичко, дори и за злото, което няма свое битие, а съществува като лишеност на доброто (Sch.DN*304D-305A).

3. Благина, добра придобивка. Писанието не отрича никое от благата, дадени ни от Бога, но осъжда неумереността и безразсъдната им употреба (Car.IV.66).

видове:

 • a. според своя източник:
  идващо само от Бога (най-полезно) – и от света (Amb.Io. 10.23(12).16sq.)
 • b. Божествени блага, чрез които обожава достойните:
  в душата (логосите на съществуващото) – в тялото (добродетелите) QTh Sch.22.8.54-60.
 • c. според това кога се придобиват:
  благата на идния век – благата на този свят (Cap.XV. II.50, 1237C).
 • d. според начина на придобиване:
  придобивана страстно – придобивана безстрастно (Car. II.89).
 • e. според това към какво са насочени:
  в душата (способностите) – в тялото (сетивата и другите части) – насочени към тялото (храната, имуществото и т.н.) (Car. II.75).

И.Х.

 

За повече информация вж.:

nom. sg. τἀγαθόν Sch.DN* 280A.4, 288A.3

gen. sg. τἀγαθοῦ Sch.DN* 273B.9, 296D.9, 309A.3

nom./acc. sg. ἀγαθόν LA 529, 533, 751, Car. II.11.1, II.32.7, III.48.3, IV.67.8, Amb.Io. 7.5.5, 7.21.20, 7.29.5, 10.56(25).5, 10.61(29).5, 10.100(42).18, 10.108(44).18, 23.4.11, 28.2.9, 35.1.3 sq., 35.2.22, 42.7.15, 57.2.14, 66.3.2, QTh 25.92, 33.9, Sch.39.1.2, 42.17, 54.32, 54.38, 54.88, Sch.54.1.1, Sch.54.6.29, Sch.54.22.183, Sch.55.12.100, Sch.55.12.102 (2), Sch.55.12.104, Sch.55.12.114, Sch.55.14.136, Sch.55.14.137, Sch.55.14.138, Sch.55.14.139, Sch.55.14.142, Sch.55.14.148, Sch.55.25.225, Sch.55.25.226, Sch.55.30.289, 63.525, 65.769, QD 99.19, 102(I.56).2, 134.8, 137.5, 137.6, 168.9, Th.Oec. I.13.4, I.15.4, Myst. 5.314, 5.327, 5.328, 5.332, 5.333, 5.342, 5.398, 5.405, 5.407, 5.427, 5.430, 5.440, 5.492, Sch.CH* 68C.8, 68C.14, 93C.6, Sch.EH* 141D.10, Sch.DN* 240A.4, 240B.2, 240B.6, 253D.8, 260A.4, 261B.1, 268A.12, 268B.1, 269B.5 (2), 269B.6 (2), 272A.12, 272A.16, 272B.6, 272D.7, 273C.2, 273C.9, 276A.5, 276A.8, 277C.9, 281B.5, 284B.2, 284B.4, 284B.5, 284B.12 (2), 284B.13, 284C.2, 284C.4, 284C.11, 284D.11, 285C.6, 285C.7, 288A.3, 289C.10, 289D.9, 289D.12, 292A.2, 292B.6, 293A.3, 293B.10, 293D.6, 296A.5, 296A.6, 297B.3, 300B.7 sq., 301C.2 sq., 304A.5, 304A.7, 304D.8, 304D.9, 305A.3, 305A.6, 305A.7, 308B.10 sq., 309A.4, 309A.10, 309B.2, 312A.2, 312A.5, 412B.5, Sch.MT* 424D.6 sq., 429B.2, Sch.Ep.* 2.529C.6, 9.560A.9, Cap.XV. 1177A.7 sq., 1177A.15, 1189C.10, 1189C.11, 1192A.4, 1192D.8, 1192D.8 sq., 1193D.11, 1224B.12, 1229C.4, 1269B.7, 1269B.14, 1269C.2 sq., 1272B.11, 1277B.10, 1281A.11, 1281A.13 (2), 1281A.15, 1284C.12, 1284C.14, 1285B.5, 1285B.6 (2), 1285B.7, 1285B.8, 1285C.3, 1344B.11, 1373A.5, 1381B.1, 1384B.4, 1384B.8, 1385A.9, Amb.Th. IV.33

gen. sg. ἀγαθοῦ Car. I.24.2, I.43.4, III.25.9, III.29.1, Amb.Io. 7.21.14, 10.23(12).16, 10.25(14).17, QTh 42.11, 42.29, 42.32, 54.156, Sch.55.12.99, Sch.55.12.110, 56.174, QD 42.5, 99.33, 123(I.59/III.25).7, 131.6, EPs59 213, 221, Th.Oec. II.48.4, Sch.CH* 53C.7, 61C.3, 84D.4, 109D.2, Sch.DN* 201C.2, 240A.5, 240B.4, 244C.12, 244D.3, 249B.10, 249B.12, 249B.13, 249B.15, 253C.5, 253C.11, 253C.13, 253D.3, 253D.6, 261B.2, 265B.10, 268A.12, 268A.15, 268B.4, 268B.5, 269B.3, 272A.2, 272C.13, 272D.2, 273A.7, 273A.13, 273C.11, 273C.15, 273D.3, 276A.9, 277B.10, 277C.13, 277C.14, 277D.1 sq., 280A.6, 280B.2, 280B.3, 280B.4, 280B.6, 280C.4, 280C.5, 280C.6, 280C.8, 280D.7, 280D.7 sq., 281A.1, 281A.3, 281A.6, 281A.9, 281B.3, 281B.7, 281B.9, 281B.10, 281B.11, 281B.12, 281C.3, 281C.5, 281C.8, 281C.10, 281D.6, 281D.8, 284A.3, 284A.8, 284A.12, 284A.14, 284A.15, 284B.6, 284B.8, 284B.10, 284B.11, 284C.5, 284C.11, 284C.13, 284D.1 sq., 284D.6, 284D.9, 284D.10, 285A.3 sq., 285A.5, 285C.5, 285C.10, 288B.3, 289C.8, 289D.1, 292A.9, 292A.11, 292B.5, 292B.13, 292B.14, 293D.2, 293D.4, 296D.8, 297C.4, 301A.5, 301A.7, 301A.11, 301A.15, 304A.1, 304A.3, 304A.6, 304B.4, 304B.6, 305A.1, 305A.5, 305A.9, 305B.13, 308B.10, 312B.1, 348A.14, 365D.3, 400A.4, Sch.Ep.* 2.529C.11, 8.545A.15, 8.552A.13, 8.552A.14, Cap.XV. 1189A.11, 1273A.1, 1281A.10, 1281B.7 sq., 1293C.4, 1384B.2, 1384B.4, 1384B.8, 1385C.10, 1385C.12

dat. sg. ἀγαθῷ LA 288, 290, Car. IV.90.2, Amb.Io. 42.7.10, 71.6.17, QTh 50.78, 54.31, 65.498, 65.840, 65.841, QD 91(I.23/III.19).9, Myst. 5.420, 5.456, 21.770, Sch.EH* 184B.11, Sch.DN* 253C.3, 260C.15, 261A.13, 265B.9, 268B.4, 268B.9, 276A.8, 277C.12, 284A.10, 284B.8, 285A.1, 285A.4, 304B.9, 304B.10, Cap.XV. 1253A.13, 1269B.6, 1384B.1, 1384B.7, 1385A.1, 1385C.11

nom./acc. pl.ἀγαθά LA 874, Car. II.76.9, IV.13.2, IV.78.1, Amb.Io. 10.85(33).20, 10.86(34).9, 10.86(34).13, 10.108(44).16, 14.3.7, QTh 13.8, Sch.50.2.7, Sch.58.11.48, Th.Oec. I.50.3, Sch.EH* 177C.13, Sch.DN* 261A.11, 272D.10, 277B.9 sq., 277B.12, 285C.5, 301A.7, 301B.6, 312B.5, Sch.Ep.* 8.552C.11, 9.569D.8, Cap.XV. 1253A.2, 1304C.11, 1381A.14

gen. pl. ἀγαθῶν Car. I.43.2, IV.78.4, Amb.Io. 7.33.2, 10.7(2a).13, 10.18(8).10, 10.23(12).12, 10.49(20e).3, 10.49(20e).20, 10.51(22a).11, 10.85(33).21, 10.85(33).23, 10.86(34).14, 10.119(51).20, 10.120(51).18, 21.15.7, 21.15.13 sq., 21.15.19, 21.15.22, 31.4.21, 35.2.23, 42.31.18, 46.4.10, 48.2.35, 48.3.9, 54.3.4, 63.2.19, 63.4.5, 67.2.20, QTh 3.69, 4.34, 4.37, 5.28, 9.12, 11.18, 11.21, 22.101, Sch.22.8.54, Sch.25.2.4, 26.18, Sch.29.4.22, 33.10, 33.11, 36.35, 39.7, 39.34, 39.39, Sch.39.5.31, Sch.40.9.44, 45.19, 46.5, Sch.46.1.2, 47.16, 47.25, 47.70, 48.167, 48.235, 49.145, 49.281, 50.39, 50.92, Sch.50.2.6, 52.116, Sch.52.2.6, Sch.52.2.7, 54.82, 54.101, 54.188, 54.202, Sch.54.11.90, Sch.54.21.173, 55.89, 56.19, Sch.56.7.46, 58.145, 58.156, Sch.58.2.7, 60.82, Sch.61.16.103, 62.165, 62.204, 62.318, 64.81, 65.218, 65.658, 65.788, 65.866, QD 19(I.13).19, 34.10, 35.32, 46.14, 84(I.54).14, 99.31, 106(I.57).4, 121.17, 132.3, 140(II.20).5, 141.6, 180.16, I.10.11, I.10.12, I.36.4, II.9.3, EPs59 84, 172, 215, 232, ELP 67, 188, 223, 336, 552, 604, 831, Th.Oec. I.21.6, I.29.1, I.30.15, I.79.23, I.87.3, I.87.5, I.90.2, I.90.3, I.93.2, I.96.6, II.9.2, II.12.2, II.17.5, II.17.7, II.49.3, II.63.7, II.67.18, II.70.8, II.80.4, II.90.8, Myst. 5.490, 7.594, 11.649, 17.731, 18.744, s.988, s.1062, s.1084, s.1139, Sch.CH* 33A.2, 84C.8, Sch.DN* 193B.10, 232B.2 sq., 244A.8, 276A.14, 289D.12, 292A.4, 293B.1, 396B.5, 401C.3 sq., Sch.Ep.* 8.553B.11, 8.553B.13, 8.553C.1, 8.557C.6, 9.560D.4, Cap.XV. 1188D.10, 1189A.9, 1189A.10, 1189C.10, 1192D.12, 1212B.7, 1213A.6, 1224B.13, 1236B.3, 1237B.1, 1237C.12, 1245A.3, 1252B.14, 1253A.1, 1256C.6, 1256C.12, 1265A.3, 1265A.4 sq., 1265C.5, 1272B.4, 1273D.1, 1273D.4, 1276B.10, 1288D.7, 1289C.8, 1300A.9, 1305C.10, 1305D.7 sq., 1317A.1, 1329B.1, 1333B.14, 1360A.7, 1388C.1, 1388C.3, 1389C.12

dat. pl. ἀγαθοῖς Amb.Io. 10.109(44).6, QTh 9.14, 11.38, 56.24, 56.70, 64.720, QD 62.2, EPs59 211, Sch.EH* 144C.12, Cap.XV. 1188D.9, 1288D.13 – 1289A.1